Make your own free website on Tripod.com

(1) Kuijf,N (2232) - Wantola,I (1903) [D01]
Leiten (extern) (8)
[Wantola, Ivo]1.d4 Nf6 2.Nc3
De Verosov Aanval. Wit strijd om het veld e4.

2...d5
Een natuurlijke response.

3.Bg5 Bf5
Diagram 3...c6 is een meer voor de hand liggende zet. Zwart ondersteunt d5 en maakt de weg vrij voor een actieve dame op de velden b6 of a5. Na een zet als 4 f3 kan zwart al het vervelende Db6 spelen. Nico zou hier waarschijnlijk 4 Lxf6 op hebben geantwoord, waarna zwart na 4...exf6 geen problemen heeft. Na bijvoorbeeld 5 e3 kan zwart een confortabele stelling opbouwen met f5 en g6. Na 5 e4 xe4 6 pxe4 Le7 heeft zwart goede vooruitzichten met het loperpaar.

4.Bxf6 exf6 5.e3 c6 6.Bd3 Bxd3?!
Diagram Het was beter geweest om het veld e4 onder controle te houden door 6... Dd7 te spelen, dan wel het loperpaar op het bord te houden door Le6, waarna een keer e4 de activiteit van de witte loper vergroot. Na Lxd3 is e4 niet meer te voorkomen.

7.Qxd3 Bd6
7... Lb4 stelt e4 nog even uit. 8. Pge2 0-0 9. 0-0 Te8 10. e4

8.Nf3 Nd7 9.0-0 0-0 10.e4!
Diagram De thematische zet in deze stelling die direct tot positioneel voordeel leidt. Wit heeft een pionnenmeerderheid op de damevleugel en kan op den duur een vrijpion creeren. Zwarts verzwakte pionnenstructuur op de koningsvleugel levert op den duur geen vrijpion op, wit staat dus virtueel een pion voor.

10...dxe4 11.Nxe4 Qc7 12.Rfe1 Rfe8 13.Nxd6
Diagram Wit had de spanning in het centrum kunnen handhaven door bijvoorbeeld c4 te spelen. Het ruilen van stukken vergroot de ruimte van zwart. Bovendien kan ik door het ruilen op d6 sneller druk zetten op wits d-pion. Wit wilde waarschijnlijk Lf8, g6, f5, Lg7 voorkomen.

13...Qxd6 14.Qb3 b6 15.Qa4 a5 16.Qb3
Wit heeft drie damezetten gedaan met de intentie mijn pionnenstructuur te verwakken, maar dit heeft hem op den duur geen profijt opgeleverd. Wit had beter kunnen proberen zijn torens te verdubbelen op de e-lijn door 14 Te3 te spelen.

16...Re6
Het is nu zwart die als eerste de kans krijgt zijn torens te verdubbelen op de e-lijn.

17.Rxe6 fxe6!
Diagram Zwart is af van zijn dubbelpion en kan met een gerust hart een eindspel ingaan, wit staat echter nog steeds beter

18.Re1 Kf7 19.Qd3 g6 20.c4 Rd8
Geen 20... c5 want dan komt 21 Pg5+ xg5 22 Df3+ waarna de toren op a8 verloren gaat.

21.Qe4 b5
21... e5 vond ik niet zo prettig na 22 Dh4 Kg8 23 d5 xd5 24 Td1

22.b3?
Diagram Wit moet zelf op b5 slaan en de c-lijn met zijn toren innemen. Nu krijgt zwart de kans om de b-lijn met zijn toren te bezetten.

22...bxc4 23.bxc4 Rb8 24.g4?!
Een dubieuze zet. Wits pionnenstructuur verzwakt, en zwart krijgt de kans op tegenspel door binnen te dringen met de toren. Beter was 24. Tb1

24...Rb2 25.g5?
Diagram Nico had het eenvoudige 25...f5 overzien, waarna wit nietsl meer heeft. 25 Te2 had de stelling nog kunnen redden. Nu gaat de a-pion eraan.

25...f5 26.Qh4 Kg8
Na 26... kg7? komt 27 d5 e5 28 Pxe5 Pxe5 29 Dd4

27.Re3 Rxa2 28.Rb3 Qc7?!
Diagram Fritz geeft hier 28... e5. Na de tekstzet is wit na 29 Te3 gedwongen terug tegaan met de dame of zijn paard naar f8 te spelen waarna het na Pe5 geen velden meer heeft.

29.Re3 Nf8 30.Ne5 Ra1+ 31.Kg2 Qb7 32.c5 Qb1 33.Qf4 a4 34.Kh3 Qf1+ 35.Kh4 Qg2 36.Rf3 Rg1
Diagram 36...Te1 met de dreiging Te4 had ik in deze fase van de partij niet gezien. Wit moet een paart op g4 geven om dameverlies te voorkomen. Als wit de kans krijgt h3 te spelen dan is Pg4 geen stukverlies, maar een dreiging.

37.h3 Re1 38.Ng4 e5! 39.Nf6+ Kf7 40.dxe5 Ne6
Diagram Zwart gaat een eindspel met twee pionnen meer tegemoet. De dames worden geruild, wits paard blijft buitenspel staan, en de a-pion is niet meer stoppen.

41.Qg3 Qxg3+ 42.Rxg3 Rxe5 43.Ra3 Nxc5 44.Rc3 Nb3 45.Rxc6 a3
Diagram Wit geeft het op. Na 45 Ta6 komt 45...Ta5 en na 45 Tc7+ komt 45...Te7 46 Txe7+ Kxe7 47 Pd5+ Kd6 48 Pb4 Pc1 0-1